Modele de diplome pentru elevi de liceu

Posted by: | Posted on: Φεβρουαρίου 17, 2019

Suntem elevi ai şcolii gimnaziale Nr. 1 DIN Oneşti, facem parte dintr-o Mare şi frumoasă Familie, a cărei Lumina Vine DIN sufletele noastre şi ALE profesorilor – Familie în Care căldura interioară ne oferă tuturor putere de Muncă, în Care cele mai puternice lecţii sunt acelea de viaţă. Învăţăm Unii de la alţii. Ne susţinem pasiunile. Performanţa noastră este o expresie frumoasă a CEEA CE suntem, a CEEA CE iubim şi avem un mesaj pentru toti oamenii Care ţin înăuntru dorinţe mistuitoare, pentru toti Copiii şi toti CEI tineri în suflet, plini de speranţe, cărora le mai trebuie un Strop de Curaj. Credeţi în voi. Imaginaţi-vă că Visul vostru este o pasare care nu ştie încă să zboare, căreia îi este Dor de Soare, chiar Dacă nu a fost aproape de El niciodată. Pasărea aceasta s-a Născut DIN Lumina sufletului vostru, Care îi este Cuibul cel mai cald şi mai peline de dragoste. Creşteţi-vă Visul aproape de voi, învăţaţi-l să zboare, dăruiţi-i necondiţionat Dragostea de Care are nevoie. Aveţi multă grijă de marile dorinţe născute în Lumină, lucraţi în voi, căci performanţa Vine DIN posibilităţile Infinite pe care le aveţi înăuntru.

Noi lucrăm, spre exemplu, Cu le şi Taina cuvântului, Cu raţi, Cu precizia şi Siguranţa alegerilor, Cu dorinţă de a învinge-suntem îndrumaţi de mari profeţi ai speranţei şi Rezultatul Muncii Lor nu este nicidecum crevtajul sau locul obţinut. Noi suntem Rezultatul. Sunt de neuitat momentele în Care, întorcându-ne DIN competiţii, ne strângem profesorii de mână, ne topim sufletele în îmbrăţişări. Ne întoarcem Întotdeauna mult mai Bogaţi înăuntru şi dăruim DIN Bucuria noastră tuturor celor DIN Jur, dăruim Lumină. Ne pictăm adesea în cuvinte sentimentele (*): procesul de instruire. şi educare DIN orice Unitate de învăţământ cuprinde Activităţi curriculare la Care se adaugă activităţile extrurriculare şi extraşcolare. Toate se desfăşoară în baza Curricumului Naţional (planuri-cadru, programe şcolare, Manuale şcolare etc.). Finalitate principală a procesului de instruire. şi educare este formarea competenţelor, înţelese ca ansamblu multifuncţional şi transferabil de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi şi Aptitudini necesar pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viaţă, conforme intereselor şi aspiraţiilor fiecăruia şi pentru integrarea Socială şi participarea cetăţenească activă în Societate.

Calitatea procesului de instruire. şi educare se reflectă şi în: – rezultatele activităţilor curriculare (rezultate şcolare anuale); – rezultatele obţinute la competiţiile (Olimpiade, concursuri şi Activităţi extracurriculare prevăzute în calendarele aprobate de MEN); – rezultatele la evaluările Naţionale; – rezultatele la admiserea în LICEE. Premierea elevilor pentru performanțele obținute la activitățile curriculare și competițiile școlare se face Annual, la cérémonie de închidere a anului școlar, în conformitate cu prevederile regulamentului de Premiere al elevilor, adoptat prin Hotărârea Consiliului profesoral. ANUL ŞCOLAR 2011-2012 Olimpiade şi concursuri şcolare clasele I-IV clasele V-VIII cele mai bune rezultate ALE elevilor școlii sunt menționate în tabelul de mai jos. Acești elevi, și profesoii Lor, au fost premiați de municipalitate la Gala învățămăntului oneștean, oranizată joi, 20 Decembrie 2012, la Cinématograful Capitol DIN Onești.